TOP PRODUKTY:

set SPIRITi II. -50% >>


set SPIRIT I. -50% >>NOVINKY - SETY PODSEDAKOV:

Sety DE LUXE...


Meniny na webObchodné podmienky ✒️

1. Predaj ratanového nábytku a doplnkov formou zásielkového predaja konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom e-shopu prevádzkuje firma Libor Mikuš - SPIRIT, č. živn. registra 205-12184, IČO 34738266, DIČ 1033380029.

 

2. Objednávka.

 

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru dodávateľom kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické alebo e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. Storno objednávky.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky (alebo neprevzatia už odoslanej zásielky) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním (napr. cenu prepravy, balné, náklady na výrobu čalúnenia a pod.). Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov (napr. šitie čalúnenie s poťahovou látkou na objednávku). 

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.) alebo tovar sa už nevyrába a nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-ich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod).

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14. pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

 

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi písomne na prevádzku u dodávateľa. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

 

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa na vlastné náklady, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

 

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť. Od vrátenej sumy bude odrátaný skutočný náklad na prepravu tovaru vyfaktúrovaný zmluvným prepravcom. V prípade, že je na objednávku vyrábané príslušenstvo k objednaným produktom (napr. čalúnenie vo vybranom prevedení, sklo na stolík v inom rozmere a pod.) je táto objednávka záväzná, náklad na jeho výrobu bude odrátaný od hodnoty tovaru a zostáva už majetkom zákazníka.

 

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

 

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

 

5. Dodacie podmienky.

 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch (výroba na objednávku) môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

 

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. 

 

V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, špedičná doprava, pošta...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. 

Pri preberení zásielky je nutné skontrolovať stav doručeného tovaru. V prípade poškodenia tovaru pri preprave je nutné spísať reklamačný list priamo s prepravcom. Ak je zistená závada až po rozbalení tovaru, je nutné ju nahlásiť do 48 hodín od prebrania tovaru prepravnej spoločnosti ako aj predajcovi. Predajca nezodpovedá za škody spôsobené prepravnou spoločnosťou.

Cena za prepravné je stanovená na základe objednávky kupujúceho z možností ponúkaných v objednávkovom formuláry. Vyhradzujeme si však právo zmeniť typ prepravného a to z dôvodu chybného označenia typu dodania objednávky kupujúcim, avšak po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. U nadrozmerných druhoch zásielky je riešenie prepravného individuálne.

 

Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

 

6. Ochrana osobných dát

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

7. Cena tovaru

 

Pri každom produkte je uvedená aktuálna kúpna cena. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, prípadne zmeny ceny od dodávateľa. O každej zmene Vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode.